ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Achilles Personal Gym is niet overdraagbaar aan andere leden, evenmin kunt u uw geld terug krijgen. Leden moeten minimaal 16 jaar of ouder zijn om gebruik te mogen maken van de aangeboden faciliteiten en diensten. Achilles Personal Gym is een particuliere gym en het management heeft het recht om een lidmaatschap te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij verlenging van een lidmaatschap kan dit op basis van de eerder geldende prijzen en algemene voorwaarden.

Door lid te worden van Achilles Personal Gym gaat u automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden van het lidmaatschap.

Indien onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden kan dit plaats vinden binnen de openingstijden van de gym, waarbij een deel van de gym buiten gebruik wordt gesteld. Deze werkzaamheden zullen worden verricht binnen een maximum van zeven werkdagen. Er worden in de gym alleen leden met geldig lidmaatschap toegelaten. Indien u het lidmaatschap voor de geldende maand nog niet betaald heeft, wordt de toegang geweigerd.

Als lid gaat u akkoord met de regels van de gym met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten, de openingstijden en uw gedrag.

Achilles Personal Gym behoudt zich het recht om het regelement te wijzigen indien nodig geacht. Hiervan wordt elk lid tijdig op de hoogte gebracht. Het sporten bij Achilles Personal Gym is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u een letsel of blessure oploopt tijdens het sporten, kan Achilles Personal Gym hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Leden die mogelijke klachten of problemen in de gym ervaren kunnen hiervoor Ian Reemer benaderen. Dit kan zowel in de gym of door een email te sturen naar info@achillespersonalgym.nl

Indien u zich niet aan het regels of gestelde voorwaarden houdt, kan u de toegang tot de gym worden ontzegt.

Betaling

Leden dienen het afgesproken bedrag voor de gehele looptijd van het lidmaatschap te betalen.

Als u heeft gekozen voor een maandelijkse betaaloptie, bent u verplicht bij de eerste betaling en het inschrijfgeld van te voren te voldoen.

Leden die het lidmaatschap aangaan, gaan direct akkoord met de betalingsvoorwaarden.

Openingstijden

Alle leden kunnen zich tussen 10:00 en 22:00 inschrijven voor de lessen. Er is geen maximum aantal uur per week gesteld dat u de gym mag gebruiken, maar wel maximaal een uur achter elkaar. Achilles Personal Gym heeft het recht om de openingstijden te wijzigen indien dit nodig geacht. Indien de openingstijden worden gewijzigd zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld. De openingstijden kunt u vinden op de website. U dient zich minimaal 8 uur voor de les af te melden.

Gestolen of kapotte artikelen

Achilles Personal Gym is niet verantwoordelijk indien uw spullen gestolen worden of kapot gaan in de gym. Alles wat u meeneemt naar de gym valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden het dan ook af om waardevolle spullen mee te nemen.

Veiligheid & hygiëne

Voordat u in een groepsles kunt deelnemen, dient u eerst een basis introductieles te volgen. Hierbij wordt u uitgelegd door een personal trainer hoe u de apparaten op de juiste manier dient te gebruiken. Indien nodig kan hier een vervolg introductie les plaats vinden, zodat u de apparaten op een veilige manier kan gebruiken. Het is van belang dat alle leden in de gym schone en geschikte sportkleding dragen met bijbehorend schoeisel.

Als u tijdens het trainen duizelig wordt, het gevoel krijgt dat u kan flauwvallen of abnormale pijn in uw lichaam voelt, bent u verplicht direct te stoppen en een medewerker te roepen. Alle leden dienen eventuele blessures te melden bij de personal trainer voordat de les begint.

Alle leden dienen een handdoek mee te nemen naar de gym. Na het gebruik van een toestel dient u deze af te nemen met uw handdoek om de hygiëne te bevorderen.